Uudised

Puhas energia loodusest!

Meie partnerid

 
 
 
 
K-Kate
 
K-Kate
 

 

09. aprill 2015

Eesti uus valitsus taastuvenergiast

Koalitsiooni kokkuleppes valitsuse moodustamise ja valitsusliidu tegevusprogrammi põhialuste kohta, on mõni sõna ka taastuvenergia ja elektri mikrotootmise kohta.

9.14 Maksame mikrotootjatele taastuvenergia toetust kogu võrku antud elektrienergia ulatuses.
9.15 Analüüsime bilansienergia süsteemi rakendamist, kus mikrotootjatel on võimalus toota võrku taastuvenergiat ja tasaarveldada selle aasta jooksul energiatarbimisega.
9.18 Eesti taastuvenergia tootjatele ning arendajatele luuakse võrdsed ning tehnoloogia-neutraalsed võimalused taastuvenergia direktiivis ette nähtud paindlike koostöömehhanismide rakendamiseks.
9.21 Seame eesmärgiks, et taastuvenergia osakaal elektrienergia lõpptarbimises moodustab aastaks 2030 poole tarbimisest.

Kui ülejäänud euroopa toetab päikeseelektri mikrotootjaid järjest enam, siis meie koalitsioon näeb tulevikku põlevkivis ja biomassis.

Täismahus koalitsioonikokkulepe

Miks just meid valida?

   Kõrge kasuteguriga päikesepaneelid.      Suurima efektiivsusega inverterid.     Alumiiniumist paigalduskonstruktsioonid.     Meie arvutusmudel päikesepaneeli süsteemidele on valminud Tallinna Tehnikaülikoolis.   

võtke meiega ühendust