On-Grid

Puhas energia loodusest!

Meie partnerid

 
 
 
 
K-Kate
 
K-Kate
 

 

ON-GRID ehk "ühtsesse energiavõrku ühendatud" päikesepaneelide  ehk PV süsteemide levik on alates 2009. aastast teinud suure hüppe. Seda eriti Euroopas.

On-Grid kodulahendus

1. Päikesepaneelid
2. Inverter
3. Voolumõõtja
4. Elektriliin

Põhjuseks:
  päikesepaneelide tootmise odavnemine,
  päikesepaneelide kasuteguri kasv,
  inverterite väga kõrge efektiivsus,
  elektrihinna pidev tõus,
  taastuvenergia toetused,
  investeeringute tasuvusaja lühenemine (6 kuni 10 aastat).

 

Euroopa Liidus toodetakse päikeseenrgia  On-Grid süsteemidega 2,6 % energia kogutoodangust ( EPIA 2013 analüüsi andmetel). Suurem osa PV süsteeme on paigaldatud Saksamaal ja Itaalias, kuid üha kasvav trend on see ka teistes Euroopa riikides.

 
 

Kas Eestis on mõistlik päikesepaneelide kasutamine?

 

Euroopa päikesekiirguse taseJah on, sest Eesti omapärale orienteeritud On-Grid süsteemidega saavutatakse suurepäraseid tulemusi!

Iga TIPSOLAR On-Grid süsteemide kW genereerib aastas 1041 kW elektrienergiat.
Päikesejälgimissüsteemidega 30% enam.

Meie plussid, mis teevad päikeseenrgia kättesaadavuse võrreldavaks Kesk-Euroopa aladega on:
- suveaja pikad päevad,
- soodne päikesekiirguse ja välistemperatuuri suhe,
- PV süsteemi suur kasutegur ja minimaalsed kaod,

 
 

Ühtsesse energiavõrku ühendatud süsteemi ehk On-Grid kasulikkus

 

  Kogu genereeritav energia kasutatakse ära.
  Panustate keskonna kaitsesse ja vähendate CO2 emissiooni atmaosfääri.
  Aitate vähendada fossilsete kütuste kasutamist.
  On-Grid süsteemi kasutavad teie lapsed ja ka lapselapsed.
  Rahaline tulu taastuvenergia tasus ja elektri müügist saadavas tasus.
  Rahaline tulu ostmata võrgutasudes ja sisseostmata elektri hinnas.
  Tunda vabana elektrihinna pidevast muutumisest.

 

  Taastuveneria - see on tulevik - anna oma panus!

 

  Küsige pakkumist!

Miks just meid valida?

   Kõrge kasuteguriga päikesepaneelid.      Suurima efektiivsusega inverterid.     Alumiiniumist paigalduskonstruktsioonid.     Meie arvutusmudel päikesepaneeli süsteemidele on valminud Tallinna Tehnikaülikoolis.   

võtke meiega ühendust